SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino Pharmazine Slovenija, https://pharmazine.si (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) upravlja PHARMAZINE d.o.o., ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »Trgovec«). Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec. S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca, ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

2. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • Podatki o identiteti Trgovca (predvsem podjetje in sedež družbe, ter številka registra, kjer je družba vpisana);
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
 • informacije o načinu plačila;
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
 • informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika, ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja, ter ažurira. Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 3-5 delovnih dni za dostavne naslove v Sloveniji, razen če kurirska služba DPD na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje (glej točko 10.). Za ostale izdelke velja za dostavne naslove v Sloveniji rok dobave, ki je naveden ob izdelku v spletni trgovini. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku.

4. Načini plačila

Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:

 • z gotovino ob prevzemu, v tem primeru velja spletna cena (glej točko 5.);
 • z vnaprejšnim nakazilom kupnine na transakcijski račun Trgovca po izdelani ponudbi oz. predračunu, v tem primeru velja spletna cena (glej točko 5.);
 • s plačilno kartico na transakcijski račun po izdelani ponudbi, v tem primeru velja spletna cena (glej točko 5.).

5. Cene

Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine Trgovca. Na spletno ceno so možni pribitki, glede na izbrani način plačila (glej točko 4.). Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave (glej točki 3. in 10.). Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine. Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Trgovec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Trgovec:

 • uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti, ali ga deloma, ali v celoti preklicati, ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
 • uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

6. Postopki nakupa

6.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

 • iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
 • izbor izdelka za nakup;
 • dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
 • določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
 • pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna;
 • izbor načina dostave izdelka (glej tudi točki 3. in 10.);
 • izbor načina plačila (glej tudi točko 4.);
 • pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter;
 • potrditev in oddaja naročila, ter s tem zaključek nakupa (glej tudi točki 6.3. in 6.4.).

6.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka, ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice, ter
 • obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek).

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • spreminja izbrani način dostave izdelka;
 • spreminja izbrani način plačila, ter
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

6.3. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Trgovca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

6.4. Naročilo potrjeno

Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Trgovec po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila Trgovec uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in Trgovcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej točko 7.).

6.5. Blago odpremljeno

Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka Trgovec pouči uporabnika (kupca) tudi o politiki vračila izdelkov, ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

6.6. Kontaktni podatki

Osebni podatki naših uporabnikov so eno od področij, ki mu posvečamo posebno skrb in pozornost. Zato v naši spletni trgovini uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, neželenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Z uporabo našega spletnega mesta soglašate, da vaše podatke pridobivamo, hranimo ter obdelujemo in uporabljamo. O spremembah pogojev in pravil vas bomo sproti obveščali na tem spletnem mestu.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ali če potrebujete dodatna pojasnila o vsebini na tem spletnem mestu, lahko stopite v stik z nami po e-pošti na info@pharmazine.si ali po pošti na naslov Pharmazine d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana. 

6.6.1. Katere podatke zbiramo in obdelujemo?

Za potrebe poslovanja in da lahko vsem uporabnikom zagotovimo boljše storitve, zbiramo naslednje podatke uporabnikov:

 • ime in priimek,
 • naslov za račun in naslov za dostavo, kraj in država,
 • e-naslov,
 • številko mobilnega ali stacionarnega telefona,
 • oddaja naročila,
 • podatke za plačilo (ime, priimek, naslov, vrsta plačilnega sredstva),
 • zgodovina poslov.

6.6.2. V kakšne namene in zakaj uporabljamo podatke?

Registracija in nakupi

Osebni podatki se zbirajo, hranijo in obdelujejo za izvedbo prodajnih procesov (izpolnitve naročila, dostave blaga, pošiljanje računov in potrebno komunikacijo s strankami), reševanje reklamacij in drugih zahtevkov, z namenom statistične obdelave podatkov in spreminjanja aktivnosti za pripravo prilagojenih ponudb in akcij, ter za neposredno trženje in obveščanje potencialnih kupcev. 

Prijava na e-novice: 

Novice nam služijo za obveščanje o akcijah in popustih, novostih, aktualnih trendih in posebnih ponudbah, ter izdelkih, ki jim registriran uporabnik sledi, če se na te novice naroči. 

Oblikovanje profilov (segmentacija)

Z zgoraj navedenimi podatki na naši spletni strani oblikujemo profile (segmentacija). To počnemo, da vam lahko posredujemo najustreznejše ponudbe, storitve in vsebine, prilagojene točno vašim potrebam. 

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe, zaposlene v podjetju Pharmazine d.o.o. Uporabnik izrecno soglaša, da lahko upravljalec posreduje nekatere osebne podatke (ime, priimek, telefonsko številko, elektronski naslov, poštno številko) pogodbenim obdelovalcem upravljalca zbirke osebnih podatkov, s katerimi ima ali bo imel slednji sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdeluje ali bodo obdelovali v njegovem imenu in za njegov račun. Pogodbeni obdelovalci so zlasti dostavne službe, organizatorji nagradnih iger ipd.

Ker spoštujemo vašo zasebnost, vaših podatkov ne bomo posredovali, prodali ali zamenjali s katerokoli drugo pooblaščeno osebo. V nobenem primeru pa vaši osebni podatki ne bodo posredovani v druge države ali mednarodne organizacije.

Kako dolgo vaše podatke hranimo?

Podatki se hranijo ves čas, dokler registriran uporabnik ne zahteva izbrisa. Ob dodatni zahtevi za izbris pa se podatki, ki niso potrebni za dokazovanje davčnih bremen, iz evidence trajno izbrišejo, pomožni nosilci pa varno uničijo. Računovodske listine se hranijo 10 let, kot je potrebno za dokazovanje davčnih obveznosti. 

Kako vaše podatke varujemo?

Naše spletno mesto in druge sisteme varujemo pred izgubo, uničenjem, dostopom, urejanjem in spreminjanjem vaših osebnih podatkov s strani drugih oseb.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov in preklic privolitve

Osebne podatke zbiramo, hranimo, obdelujemo na podlagi vašega izrecnega soglasja. Privolitve lahko kadar koli prekličete z dopisom ali e-pošto na naslov info@pharmazine.si, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Podatke bomo izbrisali v obsegu in pod pogojem, da ni zakonitih razlogov za nadaljnjo hrambo osebnih podatkov.

Spreminjanje vaših osebnih podatkov in pravica do pozabe

Uporabnik ima pravico do spremembe podatkov ali pravico do pozabe. Podatke lahko spreminja sam.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali preko e-pošte zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, za namene neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter uporabnika o tem obvestil.

Izjemno razkritje vaših osebnih podatkov

Podatki, ki jih Pharmazine d.o.o. zbira in obdeluje bodo razkriti le, če boste za tako razkritje podali posebno soglasje, ali če je tako določeno v zakonu, in/ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi, ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Pharmazine d.o.o.

Pravica do informiranja, ugovor obdelavi in ostale pravice

V skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov imate pravico kadarkoli povprašati in biti obveščeni glede svojih osebnih podatkov, ki so shranjeni pri nas.

E-novice

Če ste se prijavili na naše e-novice, se bo vaš e-naslov uporabil v promocijske namene in za obveščanje o popustih, ugodnostih, novicah na blogu in novostih. Če naših e-novic ne želite več prejemati, se od njih lahko kadarkoli in na enostaven način odjavite s klikom na povezavo Odjava, ki jo najdete na dnu e-sporočila. 

Nagradne igre
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih, ter druge namene trženja Organizatorja.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen, če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, posredovane s strani sodelujočih v nagradni igri (ime, priimek, e-mail, naslov). Le Sodelujoči je odgovoren za točnost in pravilnost podanih osebnih podatkov, ter je Organizatorja dolžan obvestiti o vsakršni spremembi le teh.

Sodelujoči ima pravico kadarkoli zahtevati informacijo o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, ter ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih v primerih, ki jih Organizator temelji na obstoju legitimnih razlogov za obdelavo, v vsakem primeru pa v kolikor Organizator osebne podatke uporablja za potrebe neposrednega trženja.

Za uveljavitev svojih pravic in obveznosti v zvezi z uporabo osebnih podatkov, se sodelujoči obrne na e-naslov (info@pharmazine.si) oziroma naslov Organizatorja.

Vsi osebni podatki bodo zaščiteni z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, ter se bo z le temi ravnalo zakonito in pošteno, v skladu z veljavnimi predpisi s področja zaščite osebnih podatkov.

Osebni podatki se bodo uporabljali in bodo hranjeni do preklica s strani Sodelujočega, razen v kolikor zakon predvideva drugače.

7. Kupoprodajna pogodba

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni ali elektronski obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Kupoprodajna pogodba med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko Trgovec potrdi naročilo (glej točko 6.2.). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Trgovca kot za uporabnika (kupca).

8. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov Trgovcu na kontaktni elektronski naslov info@pharmazine.si, sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov Trgovcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Trgovcu mora poslati tudi izpolnjen Obrazec za odstop od pogodbe. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov Trgovcu. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu najkasneje v roku 30-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni, ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik (kupec). Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina, ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri kurirski službi DPD (glej točko 15.). Možnost vračila ne velja za programsko opremo, avdio in video nosilce ali če je uporabnik (kupec) odprl varnostni pečat. Za vrnjene izdelke Trgovec uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek oziroma koriščeni darilni bon, morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti pa se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. Vračilo vplačanega zneska izvrši Trgovec na transakcijski račun uporabnika (kupca). Koriščeni darilni bon Trgovec vrne v obliki dobropisa.

9. Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na računu ali na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev, navedenih na garancijskem listu, ter ob predložitvi računa. Garancijski rok je naveden na garancijskem listu ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi ob predstavitvi izdelka v spletni trgovini. Če v spletni trgovini informacije o garanciji ni, potem izdelek garancije nima. Uporabnik (kupec) lahko garancijo uveljavlja pri Trgovcu ali pa neposredno pri proizvajalcu izdelka ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom. Proizvajalec oz. njegov pooblaščeni servis je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45-ih dneh od dne prejema izdelka v popravilo, sicer pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim izdelkom v brezhibnem stanju.

10. Dostava

Trgovec bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner Trgovca za dostavo pošiljk je DPD. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje. V primeru prevzema izdelkov po poštnem povzetju plača kupec tudi poštne stroške.

11. Varnost

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija. Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla, ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

12. Varnost otroka

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke. Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

13. Politika zasebnosti

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna na povezavi tu.

14. Odgovornost

Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo Trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila (glej točko 5.). Čeprav se Trgovec trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki, ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije na info@pharmazine.si, ki jo nato posreduje kurirski službi DPD. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik, ki mu je bil poslan. Trgovec bo skupaj z DPD poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

15. Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: +386 40 649 336. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov info@pharmazine.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval, ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču. Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava. Za vsa razmerja, ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

16. Sprememba splošnih pogojev poslovanja

Vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja bo objavljena na tem spletnem mestu.

17. VRAČILO BLAGA


ODSTOP OD POGODBE
Naročilo blaga in storitev lahko kadarkoli, pred potrditvijo naročila, prekličete. Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (elektronski naslov: info@pharmazine.si), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti naslednji dan po datumu prevzema. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek
vračila blaga (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je
odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket). Blago je treba vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Obrazec za odstop od pogodbe artiklov je uporabniku na voljo tu. Pravico do odstopa od pogodbe natančneje urejajo določila Zakona o varstvu
potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22, v nadaljevanju tudi: ZVPot-1)podrobno od 134. člena do 145. člena). Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek lahko odprete, pregledate in če vam ne ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja drugačna, odstopite od nakupa. Ta priporočila ne veljajo, če je izdelek ob nakupu v okvari oziroma ne deluje. V tem primeru gre za uveljavljanje zahtevkov v primeru neskladnosti ali garancije.
Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe 134. člena Zakona o varstvu potrošnikov pri teh pogodbah (natančneje v 135. členu Zakona o varstvu potrošnikov):
 o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje
nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim
osebnim potrebam (npr. personalizirani izdelki);
 o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 o opravljanju storitve, ki potrošnika zavezuje k plačilu, če podjetje pogodbo v
celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega
izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od
pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 o dobavi zapečatenih avdio ali videoposnetkov in računalniških programov, če je
potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja
ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, če
se je izvajanje začelo in, kadar pogodba potrošnika zavezuje k plačilu, če:
– je potrošnik predhodno podal izrecno soglasje za začetek izvajanja v času
odstopnega roka,

– je potrošnik privolil, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe, in
– je podjetje predložilo potrdilo v skladu s šestim odstavkom 132. člena ali z
drugim odstavkom 133. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

VRAČILO BLAGA


Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu v originalni embalaži, in sicer nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik prav tako odgovarja za zmanjšanje
vrednosti blaga, če ga ne vrne v originalni embalaži in ima podjetje zaradi tega izgubo pri nadaljnji prodaji.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Kupcu se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se vrne uporabniku v obliki darilnega bona z novim obdobjem veljavnosti. Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema vračila
blaga. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če se je potrošnik izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Če blago/storitve ne delujejo pravilno ali ne delujejo v skladu z vašimi pričakovanji, nam pišite preko obrazca za kontakt ali pošljite sporočilo na info@pharmazine.si. Na ta način se boste izognili morebitni napačni uporabi blaga/storitev in poškodbam samega blaga ter
morebitnim poškodbam drugih stvari.

ODSTOP POTROŠNIKA OD POGODBE ZA ARTIKLE IZ KOMPLETA
Če se potrošnik odloči za odstop od pogodbe za artikle, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Potrošnik lahko zamenja artikel iz kompleta, v primeru stvarne napake ali poškodbe artikla, zanj pa ne more zahtevati vračila kupnine. V primeru uveljavljanja garancije artikla iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.

UVELJAVLJANJE ZAHTEVKOV V PRIMERU NESKLADNOSTI BLAGA
Kot potrošnik imate pravico, da uveljavljate svoje pravice iz naslova neskladnosti blaga ob upoštevanju določil Zakona o varstvu potrošnikov (podrobneje urejeno od 81. člena do 87. člena).
Prodajalec dobavi potrošniku blago, ki izpolnjuje zahteve iz 72., 73. in 74. člena Zakona o varstvu potrošnikov, kadar je to primerno, ter odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave.
Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti blaga, če o neskladnosti
obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost odkrita. Kupec v obvestilu natančno opiše neskladnost. Kupec lahko obvestilo o neskladnosti sporoči osebno, preko telefonske številke 040 649 336, ali na elektronski naslov info@pharmazine.si. Obvestilu je treba priložiti račun ali številko naročila. Kupec mora prodajalcu omogočiti, da blago, za katerega uveljavlja zahtevek iz
naslova neskladnosti, pregleda. Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, mora podjetje v roku 8 dni podati potrošniku pisni odgovor. Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokaže potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Pravice iz prvega odstavka 81. člena Zakona o varstvu potrošnikov prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti blaga obvestil prodajalca.
V primeru neskladnosti blaga je kupec, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v spodaj zapisanem vrstnem redu, upravičen da:
1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne
pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.
Pogoji in roki za vzpostavitev skladnosti so podrobneje določeni v 82. členu Zakona o
varstvu potrošnikov, in sicer med drugim določa:
 kupec lahko od prodajalca zahteva, da v razumnem roku, ki ni daljši od 30 dni,
brezplačno vzpostavi skladnost blaga  (rok lahko prodajalec podaljša za največ 15
dni, in sicer glede na naravo, kompleksnost blaga, resnosti neskladnosti itd. O
podaljšanju roka mora prodajalec obvestiti kupca pred potekom 30 dnevnega
roka.);
 kupec lahko izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim, razen če
je izpolnitev nemogoča, ali predstavlja nesorazmerne stroške v primerjavi z
drugim zahtevkom, ob upoštevanjem vseh okoliščin.
Ne glede na vse zgoraj zapisano, lahko kupec odstopi od pogodbe in takoj zahteva
vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave
blaga.
Uveljavljanje pravice iz naslova neskladnosti blaga natančneje urejajo določila
Zakona o varstvu potrošnikov (podrobneje od 81. člena naprej).

Poskrbite zase, za prebavo pa bo poskrbel Enterosgel!

Kontakt

Copyright © 2023 Enterosgel - Vse pravice pridržane.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service.